Handelsbetingelser

Herunder findes handelsbetingelserne for vores kursusforløb.

Spørgsmål? Er der spørgsmål i forbindelse med ovenstående handelsbetingelser, kan henvendelse ske til os på kontakt@digitalkoordinator.dk.

Sådan bliver man optaget på kursusforløbet:

 1. Ansøgning sker ved at følge kursustilmeldingen på digitalkoordinator.dk
 2. Herefter kontakter KPI Communications den tilmeldte for at sceene om kursusforløbet passer til vedkommendes profil. For os er det vigtigt, at deltagerne er motiverede og har lyst til at anvende undervisningens indhold i deres fremtidige arbejdsliv
 3. Såfremt den ledige er et match til kursusforløbet, sender vi yderligere information, som den ledige skal give til deres jobkonsulent for at få bevilget forløbet
 4. Man er endeligt optaget på kursusforløbet per den dato, at vi har modtaget betalingstilsagn fra den lediges jobcenter/a-kasse

Optagelse på kursusforløbet er personlig. 

Du modtager yderligere information om kurset før kursusstart, hvilket inkluderer praktisk information om kurset og relevante links.

Hvis der ikke er angivet andet ved kurset, så kan man blive optaget på kurset indtil dagen inden kursets start. Bemærk dog, at der kan være et begrænset antal deltagere på kurset, og den ledige kan derfor risikere at komme på venteliste. 

Vær opmærksom på, at vi 2 uger inden kursusafholdelse endeligt vurderer om kurset afholdes baseret på antallet af optagede kursister.         
 

Hvis et kursusforløb (mod forventning) oplever at have for få tilmeldinger, så forbeholder vi os retten til at aflyse kurset. Det betyder selvfølgelig, at eventuelle betalinger ikke faktureres.

Vi vil tilbyde dig at deltage i samme kursusforløb på et senere tidspunkt, hvormed din deltagelse blot kan flyttes til nye datoer uden yderligere betaling.

Ønsker du at afmelde din deltagelse i kursusforløbet, så skal dette ske gennem skriftlig henvendelse på denne mail: kontakt@digitalkoordinator.dk

Afmelding grundet udmeldelse af jobcenteret

 • Hvis den ledige bliver udmeldt af jobcenteret (fx grundet job), så kan vedkommende ikke deltage i kursets videre forløb. En afmelding af denne karakter skal ske hurtigst muligt. Afmeldingen kan dog ske når som helst

Afmelding grundet øvrige årsager

Afmelding tidligere end 3 uger før kursusstart: 

 • Den ledige kan afmeldes uden omkostninger, hvis dette sker senest 3 uger inden kursets første dag

Afmelding senere end 3 uger før kursusstart: 

 • Hvis afmelding til kurset foretages senere end 3 uger inden kursusstart, skal 50% af kursusbetalingen betales         
   

Betaling sker pr. påbegyndt forløb såfremt andre vilkår ikke er aftalt med det givne jobcenter. 

 1. Betaling sker via. betalingstilsagn/købsaftale med navn på borger, navn på kontaktperson og EAN nr. til sikker@ivaekst.dk
 2. Betalingstilsagnet/købsaftalen udfyldes efter modtagelse af KPI Communications og returneres
 3. Det givne jobcenter/a-kasse faktureres på baggrund af ovenstående efter kursets afslutning

Kursisten er først optaget efter modtagelse af betalingstilsagn/købsaftale.

Prisen dækker for 3 ugers online kursusforløb i digital markedsføring á 90 kursustimer. Dette inkluderer undervisning, certificeringer, gruppearbejde, casearbejde, eksperthjælp m.m.

Pris for 3 ugers kursusforløb pr. borger: 12.000 kr. eks. moms. Kurset er på den regionale positivliste.

Særaftaler kan laves ved flere borgere. Dette kan aftales ved henvendelse til kontakt@digitalkoordinator.dk. 

Ved mindst 10 borgere fra samme jobcenter, kan et efterfølgende jobdatingarrangement kaldet Matchmaking (læs mere her) arrangeres og afvikles af KPI Communications efter aftale.

Pris for 3 ugers kursusforløb og Matchmaking pr. borger (ved mindst 10 borgere): 15.000 kr. eks. moms. Kurset er på den regionale positivliste.       
 

Er der spørgsmål i forbindelse med ovenstående handelsbetingelser, kan henvendelse ske til os på kontakt@digitalkoordinator.dk.

Sådan bliver man optaget på kursusforløbet:

 1. Ansøgning sker ved at følge kursustilmeldingen på digitalkoordinator.dk
 2. Herefter kontakter KPI Communications den tilmeldte for at sceene om kursusforløbet passer til vedkommendes profil. For os er det vigtigt, at deltagerne er motiverede og har lyst til at anvende undervisningens indhold i deres nuværende og fremtidige arbejdsliv
 3. Såfremt den tilmeldte er et match til kursusforløbet, sender vi yderligere information om kurset
 4. Man er endeligt optaget på kursusforløbet per den dato, at vi har modtaget egenbetaling eller betaling fra den tilmeldtes virksomhed. KPI Communications sender herefter bekræftelse på modtagelse

Optagelse på kursusforløbet er personlig. 

Du modtager yderligere information om kurset før kursusstart, hvilket inkluderer praktisk information om kurset og relevante links.

Hvis der ikke er angivet andet ved kurset, så kan man blive optaget på kurset indtil dagen inden kursets start. Bemærk dog, at der kan være et begrænset antal kursister på holdet, og den tilmeldte kan derfor risikere at komme på venteliste.

Vær opmærksom på, at vi 2 uger inden kursusafholdelse endeligt vurderer om kurset afholdes baseret på antallet af optagede kursister.

Hvis et kursusforløb (mod forventning) oplever at have for få tilmeldinger, så forbeholder vi os retten til at aflyse kurset. Det betyder selvfølgelig, at eventuelle betalinger returneres.

Vi vil tilbyde dig at deltage i samme kursusforløb på et senere tidspunkt, hvormed din deltagelse blot kan flyttes til nye datoer uden yderligere betaling.

Ønsker du at afmelde din deltagelse i kursusforløbet, så skal dette ske gennem skriftlig henvendelse på denne mail: kontakt@digitalkoordinator.dk

Afmelding tidligere end 3 uger før kursusstart:

 • Den tilmeldte kan afmeldes uden omkostninger, hvis dette sker senest 3 uger inden kursets første dag

Afmelding senere end 3 uger før kursusstart: 

 • Hvis afmelding til kurset foretages senere end 3 uger inden kursusstart, skal 50% af kursusbetalingen betales

Betaling sker pr. påbegyndt forløb såfremt andre vilkår ikke er aftalt.

Prisen dækker for 3 ugers online kursusforløb i digital markedsføring á 90 kursustimer. Dette inkluderer undervisning, certificeringer, gruppearbejde, casearbejde, eksperthjælp m.m.

Pris for 3 ugers kursusforløb pr. deltager: 12.000 kr. eks. moms.

Er der spørgsmål i forbindelse med ovenstående handelsbetingelser, kan henvendelse ske til os på kontakt@digitalkoordinator.dk.